Коментар на арх. Борислав Владимиров

  • Начало
  • Коментар на арх. Борислав Владимиров

Коментар на арх. Борислав Владимиров

13.09.2023 admin

В този репортаж, чуйте коментара на арх. Борислав Владимиров, който проектира сградата. Арх. Владимиров е председателят на Камарата на Архитектите в София област. Той е архитект с многогодишен опит и експертиза.